Κηποτεχνία

Ακολουθούμε την πιο κάτω διαδικασία:

  1. Πρώτη επαφή, ακτινογραφία των προτιμήσεων του πελάτη. Τι είδος κήπου επιθυμεί, μεσογειακά φυτά, τροπικά, κ.λ.π.
  2. Προσκόμιση σχεδίου με κλίμακα στο οποίο να φαίνονται καθαρά οι χώροι.
  3. Σχεδιασμός και εκπόνηση σχεδίου άρδευσης αναλόγως της παροχής του νερού.
  4. Παρουσίαση του σχεδίου με ταυτόχρονη επίδειξη των φυτών.
  5. Τελικός σχεδιασμός.
  6. Προσφορά για μερική ή εξολοκλήρου κατασκευή του κήπου.

Συντήρηση κήπων (Landscape Maintenance):  Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του κήπου η φυταγορά Gardens μπορεί αν το θελήσει ο πελάτης να αναλάβει την μηνιαία συντήρηση του κήπου.

« of 3 »