Κηπουρικές εργασίες Αυγούστου

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των θερινών διακοπών όχι όμως και των διακοπών των φυτών τα οποία συνεχίζουν να έχουν ανάγκη φροντίδας το ίδιο όπως προηγουμένως.

Κλάδευμα

Στα πλείστα φυτά αναστέλλεται το κλάδευμα για να αυτοπροστατεύονται από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Ψεκάσματα

Να έχουμε πολύ έννοια διότι αυτή την περίοδο οι εντομολογικές προσβολές είναι σε έξαρση και ειδικότερα η κατηγορία των ακάρεων κοινώς τετράνυχοι.  Προσοχή ειδικότερα στον φυλλοκνίστη των εσπεριδοειδών αλλά και του κόκκινου ρυγχοφόρου κάνθαρου των φοινικοειδών.

Προσοχή στα σηριβίδια των γρασιδιών, ευνοούνται πολύ από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Λίπανση

Όπου τα φυτά το ζητούν εφαρμόζεται η κατάλληλη λίπανση ή ακολουθούμε το πρόγραμμα λίπανσης για κάθε κατηγορία φυτών.

Φυτεύσεις – Μεταφυτεύσεις

Μπορούν να γίνουν και αυτή την περίοδο φυτεύσεις με ανάλογη προσοχή στην άρδευση.

Γρασίδια

Συχνά κουρέματα καθώς και ψεκάσματα αλλά και λίπανση όπου βλέπουμε ότι η ανάπτυξη καθυστερεί.

Καταπολέμηση ζιζανίων

Συνεχίζεται η καταπολέμηση των ζιζανίων είτε χημική είτε μηχανική.  Ιδιαίτερη προσοχή στα πολυετή ζιζάνια, άρκαστη, καλαμάγκρα με ειδικά προς τούτο διασυστηματικά ζιζανιοκτόνα.

Αρδεύσεις

Συνεχίζονται εντατικά και πιο συχνά.