Κηπουρικές εργασίες Ιουλίου

Ιούλιος ο πιο θερμός μήνας του έτους.  Εντείνονται οι αρδεύσεις αλλά με σωστό πρόγραμμα.

Κλάδευμα

Συνεχίζεται το κλάδευμα όλων των καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων αλλά με προσοχή.  Το κλάδευμα να γίνεται μόνο αν είναι αναγκαίο και με μεγάλη προσοχή καθότι μπορεί ορισμένα φυτά να υποστούν εγκαύματα όπως οι Ευγενίες.  Προτιμότερο να περιμένουμε να παρέλθουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μετά να κλαδέψουμε.

Ψεκάσματα

Συνεχίζεται η καταπολέμηση με ψεκασμούς των εντομολογικών και μυκητολογικών προσβολών ιδίως των τετρανύχων, αλευρώδη, φυλλοκνίστη και κόκκινου ρυγχοφόρου κάνθαρου των φοινικοειδών.

Προσοχή στα σηριβίδια διότι αυτή την περίοδο υπάρχουν σε έξαρση, οπόταν μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να κάνουν μεγάλη ζημιά στα γρασίδια.

Υπάρχουν για κάθε περίπτωση ειδικά προς τούτο χημικά σκευάσματα.

Λίπανση

Η λίπανση συνεχίζεται όταν και όπου είναι αναγκαία.

Φυτεύσεις – Μεταφυτεύσεις

Ανάλογα με την εποχή υπάρχουν πάντοτε τα κατάλληλα εποχιακά φυτά για φύτευση.  Αυτή την εποχή μπορούν να φυτευτούν πετούνιες, δαφνάκια, κατηφέδες, καλλωπιστική γλυστρίδα, portulaca ‘άψε-σβήσε’, γκαζάνιες, salvia farinacea, γαρυφαλλάκια, asteriscus, gaura κλπ.

Δέντρα και θάμνοι φυτεύονται πάντοτε εφόσον αρδεύονται κανονικά.

Γρασίδια

Συχνά κουρέματα καθώς και ψεκάσματα και να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι η καλύτερη περίοδος για τα γρασίδια αυτή η εποχή.

Καταπολέμηση ζιζανίων

Συνεχίζεται η καταπολέμηση των ζιζανίων είτε χημική είτε μηχανική.

Αρδεύσεις

Συνεχίζονται με εντατικότερο ρυθμό λόγω της μεγάλης εξάτμισης και εντονότερης διαπνοής των φυτών γενικώς.