Κηπουρικές εργασίες Φεβρουαρίου

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που βρίσκεται στα πρόθυρα της Άνοιξης.  Ο προάγγελος της Άνοιξης είναι πάντοτε η Αμυγδαλιά που με την πρόωρη της άνθιση μας υπενθυμίζει τον ερχομό της.  Ακολουθούν πιστά με την άνθιση τους οι ροδακινιές και τα άλλα πυρηνόκαπρα (φορμόζες, δαμασκηνιές κλπ).

Ο Φεβρουάριος είναι και ο τελευταίος μήνας του Χειμώνα, οπότε όσες εργασίες δεν προλάβαμε να τις κάνουμε θα πρέπει να γίνουν τώρα έστω και καθυστερημένα π.χ. κλάδευμα φυλλοβόλων δένδρων και θάμνων, κλάδευμα τριανταφυλλιών, λίπανση κλπ.

Κλάδευμα

Αρχίζει το κλάδευμα των εσπεριδοειδών (λεμονιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές κλπ).  Επίσης διάφορα είδη φύκων μπορούν να κλαδευτούν προς το τέλος του μήνα ανάλογα πάντα με τις καιρικές συνθήκες.

Ψεκάσματα

Συνήθως αυτό τον μήνα δεν γίνονται ψεκασμοί επειδή τα παράσιτα ευρίσκονται σε κατάσταση λήθαργου και τα έντομα δεν έχουν αρχίσει την εκκόλαψη των αυγών τους.  Μπορούν όμως να γίνουν ψεκασμοί για ορισμένες μυκητολογικές προσβολές για προληπτική καταπολέμηση όπως διάφορα είδη μυκήτων του γένους exoascus (εξόασκος των πυρηνοκαρπών) (ροδακινιές), ή μυκήτων των κυπαρισσοειδών όπως ceritium cardinale που προσβάλει τα Leilandii.  Για χειμερινούς ψεκασμούς μιλήσαμε ήδη τον Ιανουάριο.

Επίσης κάτι σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι θα αρχίσει η έντονη κινητικότητα του σοβαρού εχθρού των φοινικόδεντρων, του κόκκινου ρυγχωτού κανθάρου των φοινικοειδών.  Οπότε επισύρουμε τη προσοχή σε όλους όσους διαθέτουν φοίνικες κυρίως της Cannariensis που προτιμά ιδιαίτερα το έντομο, να γίνει ο απαραίτητος ψεκασμός στην καρδιά των φοινικιών είτε όπου είναι δυνατόν ριζοπότισμα με ειδικά γι’ αυτό το σκοπό σκευάσματα διασυστηματικής δράσης.

Λίπανση

Αν δεν έγινε να γίνει ή όπου έγινε νωρίς τον Χειμώνα να γίνει επανάληψη σαν δεύτερη εφαρμογή στο τέλος του μήνα, διότι αποτελεί βασική και σημαντική λίπανση για να βρουν τα φυτά μας θρεπτικά στοιχεία με την έναρξη της βλάστησης τους που θα συμβεί τέλος του μήνα ή αρχές του Μάρτη.

Φυτεύσεις – Μεταφυτεύσεις

Είναι εποχή για να φυτευτούν τα πλείστα είδη φυτών και δένδρων για να βρεθούν στην οριστική τους θέση ριζωμένα και εγκατεστημένα όταν θα αρχίσει η βλαστική τους περίοδος.

Καταπολέμηση ζιζανίων

Συνεχίζεται η καταπολέμηση των ζιζανίων με χημικά ζιζανιοκτόνα είτε μηχανικά με σκαλίσματα.

Εποχιακά φυτά

Συνεχίζεται όπως πάντα η φύτευση εποχιακών είτε αυτά υπάγονται στα χειμερινά εαρινά είτε στα εαρινά καλοκαιρινά όπως πανσέδες, σιερηννιές, σκυλάκια, πετούνιες, γκαζάνια, άλυσο και αρκετά άλλα καθώς επίσης και λαχανικά της εποχής.

Για περισσότερες γεωπονικές συμβουλές και ειδικά για τον τρόπο κλαδεύματος καθώς επίσης και τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για τους ψεκασμούς των πυρηνόκαρπων (ροδακινιές), των κυπαρισσοειδών (Leilandii) και των φοινικοειδών επισκεφθείτε την Gardens όπου θα έχετε τις απαιτούμενες συμβουλές από τον έμπειρο γεωπόνο μας.