Γλάστρες και Ανθώνες

Εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία γλαστρών, ανθώνων μικρά και μεγάλα πλαστικά, κεραμικά fiber stone, πήλινα των καλύτερων μοντέλων με συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης στον τομέα των φυτοδοχείων.

Γλάστρες και ανθώνες