Εργαλεία Κήπου και Αξεσουάρ

Φτυάρια, τσάπες, χτένες, μικροεργαλεία, φυτευτήρια, υλικά δεσίματος, Bamboo, sticks, πάσσαλοι, trellies, διαχωριστικά γρασιδιού από διάφορες μάρκες του εξωτερικού.  Επίσης γαιούφασματα για εδαφοκάλυψη.

Εργαλεία κήπου και αξεσουάρ