Καρποφόρα Δέντρα

Είναι κυρίως δέντρα αειθαλή ή φυλλοβόλα που μας προσφέρουν τους καρπούς τους σε διάφορες εποχές του έτους φθινόπωρο, χειμώνα και καλοκαίρι.

Είναι δέντρα που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε περιποίηση (λίπανση, καταπολέμηση ασθενειών) ως εκ της φύσεως τους για να είναι εύρωστα και να παράγουν καρπούς υψηλής ποιότητας καλλιεργούνται σε πεδινά και ορεινά μέρη ανάλογα με το είδος και την κατηγορία στην οποία υπάγονται.  Σαν γενική οδηγία τα φυλλοβόλα καλλιεργούνται κυρίως στα ορεινά και τα αειθαλή κυρίως στα πεδινά.

Καρποφόρα δέντρα