Τροπικά Φυτά

Σε αυτή την κατηγορία βρίσκουμε φυτά που λίγο πολύ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις καιρικές συνθήκες της Κύπρου που κυρίως επικρατεί το ξηροθερμικό κλίμα.  Με μια σωστή μελέτη θα βρεθούν σημεία και γωνίες σε όλους σχεδόν τους κήπους για να φυτευτούν.  Έχουν εντυπωσιακή παρουσίαση με την πολύ ιδιαίτερη τους εμφάνιση.

Τροπικά φυτά