Φρακτικά Φυτά

Είναι τα φυτά που φυτεύονται σε γραμμές κυρίως για να δημιουργήσουν ένα διαχωριστικό τοίχο χαμηλής ανάπτυξης ή μεγάλης ανάπτυξης αναλόγως του φυτού και των προτιμήσεων του καθενός.

Δίνουν συνήθως privacy και γενικά ντύνουν το περίγραμμα του κήπου με χαμηλούς ή ψηλούς φράκτες.

Tecoma capensis