Φυτά Εσωτερικού Χώρου

Είναι φυτά ιδιαίτερης φροντίδας που στον τόπο μας ονομάζονται εσωτερικού χώρου γιατί δεν αντέχουν στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στους εξωτερικούς χώρους.  Σε αυτή την κατηγορία βρίσκουμε φυτά με απαιτήσεις σε πολύ φωτεινές συνθήκες ή να προσαρμόζονται πολύ ικανοποιητικά σε σχετικά σκοτεινά μέρη.

Όλα όμως είναι απαιτητικά σε συνθήκες καλού αερισμού του χώρου.  Προσοχή στο πότισμα.  Δεν χρειάζονται υπερβολές όσον αφορά το πότισμα απλά καθ’ ότι δεν επηρεάζονται από συνθήκες εξάτμισης της εδαφικής υγρασίας.

Φυτά εσωτερικού χώρου