Φυτοφάρμακα και Λιπάσματα

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε τα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα τα οποία θα δίνονται ανάλογα με την περίπτωση ξεχωριστά και κατόπιν γεωπονικής συμβουλής όπου χρειάζεται με υπευθυνότητα για σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος των φυτών.  Υπάρχουν εξειδικευμένα λιπάσματα για οξεόφιλα φυτά όπως γαρδένια, καμέλια, αζαλέα, φούλι κλπ.

Φυτοφάρμακα και λιπάσματα