Φυτόχωμα

Δικής μας εισαγωγής και όχι μόνο τα καλύτερα φυτοχώματα για την καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών.  Υπάρχουν εξειδικευμένα φυτοχώματα για οξεόφιλα φυτά όπως γαρδένια, καμέλια, αζαλέα, φούλι κλπ για ανθοφόρα φυτά, για πράσινα φυτά και καρποφόρα φυτά.

Φυτόχωμα