Κηπουρικές εργασίες Απριλίου

Ο Απρίλιος είναι ο καθεαυτό μήνας της Άνοιξης.  Η φύση αναγεννάτε στα φυτά αρχίζει η έντονη δραστηριότητα των χυμών τους με την βλάστηση να ευρίσκεται στον πιο έξαλλο ρυθμό ανάπτυξης.

Κλάδευμα

Για όσους δεν πρόλαβαν να κλαδέψουν το κλάδευμα συνεχίζεται με ανάλογη προσοχή στα καρποφόρα δέντρα να μην κάνουμε ζημιές στα καρποφόρα όργανα τους.

Κλαδεύματα επίσης συνεχίζονται στα διάφορα είδη φίκων, λαντάνες, ντουράντες, Solana, αγιοκλήματα, πλαμπέϊκο και διάφορα άλλα θαμνώδη φυτά αειθαλούς ανάπτυξης.

Ψεκάσματα

Προσοχή στα διάφορα έντομα όπως μελίγκρες και κάμπιες.  Επισύρουμε την προσοχή σας ιδιαίτερα στο φυλλοκνίστη που προσβάλλει τα εσπεριδοειδή.  Ο φυλλοκνίστης είναι ένα πολύ μικρό σκουληκάκι που διεισδύει στο παρέγχυμα των νεαρών φύλλων των εσπεριδοειδών (λεμονιά, πορτοκαλιά, μανταρινιά κλπ) και κάνει στοές ακανόνιστου σχήματος με πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την ανάπτυξη των φυτών μας ιδίως των νεαρών φυτών.  Συμβουλευτείτε μας για τα κατάλληλα φάρμακα διασυστηματικής δράσης για την σωστή αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού εχθρού των εσπεριδοειδών.

Επίσης συνεχίζεται η καταπολέμηση του ρυγχοφόρου κάνθαρου των φοινικοειδών, αλλά και του ψευδόκοκκου κοινώς βαμβακίασης που προσβάλλει τα κυπαρισσοειδή κυρίως Leilandii και θούγιες.

Καταπολέμηση ζιζανίων

Συνεχίζεται η καταπολέμηση των ζιζανίων με χημικά ζιζανιοκτόνα είτε μηχανικά με σκαλίσματα.

Για περισσότερες τεχνικές συμβουλές κυρίως για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων μην πειραματίζεστε, είναι ίσως και ανώφελο αλλά προπαντός πολύ επικίνδυνο.

Αρδευτικό σύστημα

Για όσους δεν το έκαναν να κάνουν έλεγχο τώρα του συστήματος άρδευσης, καθάρισμα των φίλτρων και επιδιόρθωση τυχόν φθαρμένων μερών είτε αυτά είναι λάστιχα είτε είναι πέκκα ποτίσματος.

Οι αρδεύσεις αρχίζουν να γίνονται συστηματικές και ίσως πιο έντονες και πυκνές.

Λίπανση

Λιπάνσεις θα γίνονται μια φορά τον μήνα ανάλογα με τα είδη των φυτών αλλά και του γρασιδιού τώρα που ευρίσκονται στην έντονη τους δραστηριότητα.

Φυτεύσεις – Μεταφυτεύσεις

Ο Απρίλιος ίσως είναι ο καλύτερος μήνας για να φτιάξει κάποιος τον κήπο του ή να προσθέσει φυτά σε υφιστάμενο κήπο.

Τώρα όσοι δεν διαθέτουν κήπο, μπορούν να περιποιηθούν τα μπαλκόνια τους ανανεώνοντας τις γλάστρες τους με τα κατάλληλα φυτά.

Η φύτευση των τριανταφυλλιών συνεχίζεται.

Εποχιακά φυτά

Συνεχίζεται η φύτευση των εποχιακών φυτών της νέας εποχής όπως πετούνιες, γκαζάνιες, διάφορα είδη μαργαρίτων, αρωματικά φυτά όπως λεβάντες, λασμαρί, ρίγανη, θυμάρι, μέντα, σπατζιά, δυόσμος κλπ.

Μπαίνουν νέα είδη εποχιακών φυτών τώρα όπως τα πολύ αγαπητά δαφνάκια, κατηφέδες, πορτουλάκα ‘άψε σβήσε’, πορτουλάκα – καλλωπιστική γλυστρίδα, αγέρατο, νεμέσια κλπ.

Γρασίδια

Συστήνεται αυτό τον μήνα ένα βαθύ κούρεμα των γρασιδιών μας για απομάκρυνση των νεκρών τμημάτων των φυτών και ανανέωση του υπέργειου τμήματος με φρέσκα πιο ζωηρή βλάστηση.

Για περισσότερες γεωπονικές συμβουλές και ειδικά για τον τρόπο κλαδεύματος καθώς επίσης και τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για τους ψεκασμούς επισκεφθείτε την Gardens όπου θα έχετε τις απαιτούμενες συμβουλές από τον έμπειρο γεωπόνο μας.