Κηπουρικές εργασίες Ιανουαρίου

Βρισκόμαστε για τα καλά στην καρδιά του χειμώνα.  Ο Ιανουάριος είναι πλέον ο χειμωνιάτικος μήνας του χρόνου με ότι αυτό συνεπάγεται για τις κηπουρικές και γεωργικές ασχολίες.

Οι φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών γενικά εισέρχονται σε ένα στάδιο «ανάπαυσης» λόγω των παρατεταμένων χαμηλών θερμοκρασιών, δηλαδή σε ένα στάδιο λήθαργου που σε άλλα φυτά είναι απόλυτος και σε άλλα σχετικός.

Στη πρώτη περίπτωση (απόλυτος λήθαργος) συγκαταλέγονται όλα γενικά τα φυλλοβόλα δέντρα και θάμνοι ενώ στη δεύτερη περίπτωση (σχετικός λήθαργος) όλα τα αειθαλή φυτά.  Είναι γι’ αυτό το λόγο που τα αειθαλή ή καλύτερα αείφυλλα φυτά σταματούν τον χειμώνα να βγάζουν νέα βλάστηση.

Κλάδευμα

Όλα τα πιο πάνω αναφέρονται για να τονίσουμε ότι ο Ιανουάριος είναι ο καταλληλότερος μήνας να κλαδέψουμε τα φυλλοβόλα.  Τα φυλλοβόλα περιλαμβάνουν φυλλοβόλα καρποφόρα όπως μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, Φορμόζα, αμπέλι, κλπ. και φυλλοβόλα καλλωπιστικά όπως διάφορα είδη λεύκας, τζακαράντας (jacaranda), prunus, morus, morus platanifolia (συκαμιές) κλπ.

Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε την ανάγκη κλαδεύματος των τριανταφυλλιών καθώς και των Βουκεμβίλιων.

Διάφορα είδη φίκων αποφεύγουμε το κλάδευμα για να περάσουν το κρύο «ντυμένα» και όχι «γυμνά».

Ψεκασμοί

Είναι σημαντική η εφαρμογή των χειμερινών ψεκασμών με χαλκούχα, χειμερινά λάδια και άλλα εντομοκτόνα γιατί τώρα δεν υπάρχουν πράσινα μέρη στα φυτά και οι χυμοί δεν κυκλοφορούν ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ψέκασμα με ισχυρά μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα χωρίς να φοβόμαστε για εγκαύματα στα φυτά.

Λίπανση

Όσοι δεν εφάρμοσαν μέχρι τώρα την βασική λίπανση μπορούν να το πράξουν τώρα.

Φυτεύσεις – Μεταφυτεύσεις

Είναι ίσως η καλύτερη εποχή για φύτευση ή ακόμη και μεταφύτευση όλων των φυλλοβόλων δένδρων και θάμνων.  Επίσης καλή περίοδος για φύτευση των δασικών φυτών.

Καταπολέμηση ζιζανίων

Συνεχίζεται είτε μηχανική καταπολέμηση σκαλίσματα είτε χημική με ζιζανιοκτόνα.

Εποχιακά φυτά

Συνεχίζεται η φύτευση εποχικών φυτών όπως πανσέδες, σκυλάκια, σιερηνιές, πετούνιες, γκατάνιες, άλυσο καθώς και λαχανικά εποχής.

Για περισσότερες γεωπονικές συμβουλές και ειδικά για τον τρόπο κλαδεύματος των φυλλοβόλων καθώς επίσης και τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για τους ψεκασμούς επισκεφθείτε την Gardens όπου θα έχετε τις απαιτούμενες συμβουλές από τον έμπειρο γεωπόνο μας.