Κηπουρικές εργασίες Ιουνίου

Ιούνιος ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η μέρα μεγαλώνει και τα φυτά αντιδρούν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην έντονη ηλιοφάνεια και την υψηλή θερμοκρασία επιστρατεύοντας τα συστήματα αυτοπροστασίας τους (διαπνοή, φωτοσύνθεση) στο βαθμό που τους επιτρέπει η κατηγορία στην οποία ανήκουν (φυλλοβόλα, αείφυλλα, φυτά θερμοαπαιτητικά ή όχι, παχύφυτα, κακτώδη κλπ).

Κλάδευμα
Συνεχίζεται το κλάδευμα όλων των καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων αειθαλούς ανάπτυξης, όπως διάφοροι φύκοι, Λαντάντες, Ευγενίες, Μερσινιές και πολλά άλλα με σκοπό τον σχηματισμό πλαισίων και σχημάτων, χαμηλών ή υψηλών φρακτών.

Ψεκάσματα
Προσοχή στις εντομολογικές και μυκητολογικές προσβολές. Τεράστια σημασία δίνεται στην προληπτική καταπολέμηση δύσκολων εχθρών όπως ψευδόκοκος κοινώς βαμβακίαση, αλευρώδης, φυλλοκνίστης και κόκκινος ρυγχοφόρος κάνθαρος που μπορεί χωρίς να το καταλάβουμε να εξολοθρέψει φοινικιές ιστορικής σημασίας για τον τόπο.
Επίσης αρχίζει η προσβολή από ακάρεα με αποτέλεσμα το κιτρίνισμα των φύλλων πολλών φυτών και ακολούθως φυλλόπτωση.
Τώρα αρχίζει και το πρόβλημα με τα σηριβίδια των γρασιδιών, προσοχή λοιπόν.
Η καταπολέμηση ή η πρόληψη γίνεται με ειδικά προς τούτο φυτοφάρμακα ανάλογα με την περίπτωση.

Λίπανση
Επιφανειακές λιπάνσεις κάθε μήνα περίπου είναι αναγκαίες για όλα τα φυτά καθότι με τις συχνές αρδεύσεις τα θρεπτικά συστατικά ξεπλένονται με αποτέλεσμα να χρειάζεται προσθήκη τέτοιων με διάφορους τύπους λιπασμάτων ανάλογα με την περίπτωση.

Φυτεύσεις – Μεταφυτεύσεις
Φυτεύονται όλα τα φυτά (δέντρα και θάμνοι). Η θερμοκρασία δεν εμποδίζει την φύτευση με ανάλογων όμως τη συχνότητα στην άρδευση.

Εποχιακά φυτά
Συνεχίζεται η φύτευση των καλοκαιριών εποχιακών φυτών όπως πετούνιες, δαφνάκια, κατηφέδες, καλλωπιστική γλυστρίδα, portulaca ‘άψε-σβήσε’, γκαζάνιες, γαρυφαλλάκια, asteriscus, angelonica, gaura κλπ.

Γρασίδια
Εβδομαδιαία κουρέματα των γρασιδιών είναι αναγκαία καθώς επίσης και συχνά ψεκάσματα με τα κατάλληλα σηριβιδοκτόνα.

Καταπολέμηση ζιζανίων
Συνεχίζεται η καταπολέμηση των ζιζανίων είτε χημική είτε μηχανική.

Αρδεύσεις
Εντατικοποιούνται οι αρδεύσεις ένεκα των υψηλών θερμοκρασιών. Προσοχή όμως ανάλογα με τον τύπο των εδαφών και όχι υπερβολές.