Κηπουρικές εργασίες Σεπτεμβρίου

Ο Σεπτέμβριος είναι ο πρώτος μήνας του Φθινοπώρου. Πρώτη ανάσα δροσιάς για τα φυτά μας που τόσο υπέφεραν από τις εξαντλητικές ψηλές θερμοκρασίες του Καλοκαιριού.

Κλάδευμα
Από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά αρχίζουν τα κλαδεύματα. Σκοπό έχουν να απαλλάξουν τα φυτά από τα επηρεασμένα από την ζέστη μέρη των φυτών, καμένα τσουρουφλισμένα τα οποία σκοπίμως τα αφήσαμε κατά την καλοκαιρινή περίοδο για να προστατεύουν τα υπόλοιπα από τον ήλιο και να μην επηρεαστούν τα υπόλοιπα.

Ψεκάσματα
Συνεχίζονται τα ψεκάσματα με ιδιαίτερη προσοχή στα σηριβίδια των γρασιδιών, τον ψευδόκοκκο κοινώς βαμβακίαση αλλά και τους τετράνυχους σε διάφορα φυτά καθώς επίσης και τον ενοχλητικό φυλλοκνίστη των εσπεριδοειδών. Συνεχίζεται επίσης η καταπολέμηση του κόκκινου ρυγχοφόρου κάνθαρου των φοινικοειδών.

Λίπανση
Συνεχίζεται ανάλογα με το πρόγραμμα λίπανσης που ακολουθούμε ή περιστασιακά ανάλογα με την περίπτωση.

Φυτεύσεις – Μεταφυτεύσεις
Αρχίζει η προετοιμασία των χώρων για να υποδεχτούν τα φυτά της νέας καλλιεργητικής περιόδου. Ξερά φυτά στις γλάστρες καιρός είναι να αντικατασταθούν.

Εποχιακά φυτά
Στα μέσα Σεπτεμβρίου μπορούμε να φυτέψουμε εποχιακά φυτά όπως πανσέδες, πετούνιες, σκυλλάκια κ.α.

Γρασίδια
Συνεχίζεται η άρδευση, ψεκάσματα, κουρέματα και λίπανση αν κριθεί αναγκαίο ανάλογα με την ανάπτυξη του γρασιδιού.

Καταπολέμηση ζιζανίων
Συνεχίζεται κανονικά είτε χημική είτε μηχανική.

Αρδεύσεις
Συνεχίζονται κανονικά ακολουθώντας τους κανόνες για τα σχετικώς υφάλμυρα νερά να γίνεται σε ώρες αυγινές ή βραδινές, ποτέ μεσημεριανές.